Behandelingen


 

Voor de volgende behandelingen kan u terecht bij de mondhygiënist:

 

 

Het eerste bezoek
Bij de eerste afspraak wordt 40-60 minuten voor u gepland. Tijdens de eerste afspraak wordt met u de ingevulde gezondheidsvragenlijst doorgenomen. U krijgt de gelegenheid uw eigen wensen en ideeën te bespreken. Vervolgens wordt er een uitgebreid mondonderzoek gedaan. Er zal een diagnose worden gesteld waarna een persoonlijk behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan zal vervolgens worden besproken. De mogelijkheid om tot behandelen over te gaan, wat de eventuele risico’s zijn en wat het te verwachten resultaat van de behandeling is wordt ook met u doorgenomen.
Het aantal behandelingen en de kosten worden met u besproken en indien gewenst kan er een begroting opgesteld worden.
Vervolgens zal een uitgebreide uitleg en mondhygiëne instructie aan u worden gegeven. Wanneer de tijd het toelaat kan eventueel al worden begonnen met de behandeling.

Vervolgafspraken
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het zo zijn dat de tijd van het eerste bezoek niet voldoende is om u een goede basis te geven op weg naar een gezonde mond. In dat geval worden er vervolgafspraken gemaakt om de volledige behandeling te kunnen uitvoeren. Dit is de actieve initiële behandelfase.
Deze behandelfase bestaat uit het uitgebreid reinigen van het gebit. Hierbij zal de aanwezige plaque, tandsteen en aanslag verwijderd worden. De mondhygiëne wordt gecontroleerd en zonodig bijgestuurd.

Herbeoordelingsafspraak
Nadat de actieve behandelfase is afgerond wordt er een afspraak gemaakt voor een herbeoordeling na 3 maanden. De situatie in uw mond wordt dan opnieuw beoordeeld en vergeleken met de begin situatie. Zo kan er worden beoordeeld of er vooruitgang in de situatie in uw mond zit. Ook wordt de mondhygiëne gecontroleerd en wanneer nodig bijgestuurd.

Nazorgbehandelingen
Aan de hand van de gegevens bij de herbeoordeling wordt in overleg met u een behandelschema voor de nazorg opgesteld. De interval van de nazorgafspraken kan variëren, omdat deze afhankelijk is van de situatie in uw mond. Het kan zijn dat het voor uw gebit noodzakelijk is elke 3 maanden een nazorgbehandeling uit te laten voeren om zo terugval te voorkomen. Dit kan ook elke 4 tot 6 maanden zijn en soms is zelfs 1 maal per jaar voldoende.
Ook kan het gebeuren dat het gewenste behandelresultaat niet na drie maanden is bereikt. Dan kan een vervolgbehandeling of een doorverwijzing naar een parodontoloog noodzakelijk zijn. Dit zal uitvoerig met u worden besproken.

Kinderen
Ook uw kinderen zijn vanaf de eerste melktandjes welkom bij de mondhygiënist. Een behandeling zal nog niet nodig zijn, maar u kunt als ouder allerlei informatie krijgen over de mondverzorging en voeding die belangrijk is voor uw kind.
Ook kinderen die een beugel dragen zijn welkom in de praktijk. Vooral bij het dragen van vaste apparatuur (brackets) is goede mondhygiëne heel belangrijk, maar het is ook heel lastig om dat op de juiste manier te doen. Daarom kan uw kind in de praktijk goede begeleiding krijgen in het verzorgen van het gebit en het voorkomen van gaatjes, tandsteen en tandvleesontstekingen.
Voor het eerste bezoek van een kind zal 20 tot 40 minuten gepland worden. Tijdens dit bezoek kan aan de hand van het mondonderzoek, voedings- en leefstijlgewoonten bepaald worden welke (preventieve) behandeling nodig zal zijn om de mond gezond te houden en/of te krijgen.
De behandelingen worden 100% vergoed voor kinderen tot 18 jaar (vanuit de basisverzekering).