Snurken & slaapapneu

Snurken & slaapapneu: Anti-snurkbeugel op maat gemaakt tegen het snurken

Wordt u gek van het gesnurk van uw partner?

Wat is snurken eigenlijk?

Als u slaapt, verslappen de spieren van de mondbodem, tong en keelholte. De tong heeft onder invloed van de zwaartekracht dan neiging om naar achter te zakken richting de keelholte. In combinatie met de verslapping van de spieren die in de wand van de keelholte zelf aanwezig zijn, ontstaat er dan vaak een situatie waarbij de tong, de huig en de wand van de keelholte bij het inademen naar elkaar toe worden gezogen en gaan trillen. Dit veroorzaakt het hinderlijke snurkgeluid. Snurken komt dus niet zoals vaak wordt gedacht vanuit de neus. Door met een anti-snurkbeugel de onderkaak tijdens de slaap in een voorwaartse positie te houden, wordt samenvallen van de keelholte en tongbasis voorkomen en neemt de kans op het produceren van snurkgeluiden af.

Slaapapneu
Apneu is een medische term die ademstop betekend. Een apneu kan ontstaan doordat tijdens de slaap de luchtweg afgesloten raakt door verslapping van de spieren in de wand van de keelholte, de tong en de huig. Dit wordt een obstructieve apneu genoemd. Bij 5 of meer apneus per uur slaap, wordt van OSAS gesproken. Apneus kunnen echter ook door andere oorzaken optreden en ontstaan dan vanuit de hersenen en worden dan centrale apneus genoemd. OSAS is een ziekte met vergaande consequenties waardoor OSAS behandeld wordt vanuit een slaapteam in het ziekenhuis waarin meerdere specialisten vertegenwoordigd zijn. Licht tot matig OSAS wordt bij voorkeur behandeld met een anti-snurkbeugel, waarbij ernstig OSAS beter wordt behandeld met een masker dat tijdens de slaap op het gezicht op wordt gedragen, de zogenaamde CPAP-behandeling.

Samenwerking met de Snurkdokter
De beugel is meer dan alleen een anti-snurkbeugel. Vele anti-snurkbeugels worden geleverd met 2-3 verschillende standen van de onderbeugel en zijn een versimpelde uitvoering van de zogenaamde MRA (mandibulair repositie apparaat) die gebruikt wordt voor patiënten met OSAS. De anti-snurkbeugel van de Snurkdokter is gelijk aan een professionele MRA. De Snurkdokter wil geen concessies doen aan kwaliteit.

De voordelen van de anti-snurkbeugel van de Snurkdokter:

  • Maatproduct waardoor pasvorm gegarandeerd is
  • Zachte binnenlaag ter verhoging van het draagcomfort en ter voorkoming van schade aan de tanden en kiezen
  • Volledig traploos instelbaar
  • Geen vaste verbinding tussen bovenste en onderste deel ter verhoging draagcomfort
  • Lagere kosten dan de meeste andere reguliere anti-snurkbeugels
  • Standaard 1 jaar garantie
  • Aangemeten door zorgprofessionals
  • Mogelijkheid tot praten en drinken

De Snurkdokter heeft bewust gekozen om de samenwerking met onze praktijk te zoeken. Wij zijn namelijk praktisch ingesteld en zien snel in of de anti-snurkbeugel het gewenste effect bij de cliënt gaat brengen. Tevens kunnen wij direct handelen indien er nog noodzakelijke behandelingen dienen te worden uitgevoerd alvorens de anti-snurkbeugel op een verantwoorde wijze te kunnen gebruiken.

De anti-snurkbeugel is er voor iedereen!
De Snurkdokter vindt het belangrijk dat iedere snurker een betaalbare anti-snurkoplossing tot zijn beschikking heeft. Daarom geven we u de mogelijkheid om de kosten te spreiden. Als u niet ineens een grote investering wilt doen, kunt u per maand betalen. We hebben een aantrekkelijke abonnementsvorm met een maandelijks bedrag van € 14,95. Dat wordt automatisch afgeschreven. De looptijd is 3 jaar en u betaalt eenmalig € 195 techniekkosten.

Uiteraard kunt u de anti-snurkbeugel ook los kopen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal jaar dat u garantie wenst. Het aanmeten, inpassen en het vervaardigen van het hulpstuk zijn inbegrepen.

1 jaar garantie € 515,00
2 jaar garantie € 539,00
3 jaar garantie € 599,00

Betaalbare oplossing

Zestig procent van alle mannen en veertig procent van alle vrouwen snurkt. In geval dat het snurken leidt tot verstoring van de nachtrust van de partner, bestaat er een reden om een middel tegen snurken aan te schaffen. In de basiszorgverzekering in Nederland is een vergoeding opgenomen voor mensen waarbij middels een slaapmeting is bewezen dat er per uur slaap vijf of meer nachtelijke ademstops, zgn apneus, optreden; er is dan sprake van ziekte, het zogenaamde obstructief slaap apneu syndroom (OSAS). De prevalentie van OSAS in Nederland is niet goed bekend. Waarschijnlijk ligt deze tussen de 0,45 en 4% voor mannen; bij vrouwen is de prevalentie lager. Dit betekent dat er heel veel mensen zijn die snurken en geen apneu hebben en dus niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen. Voor deze grote groep mensen biedt de anti-snurkbeugel van de Snurkdokter de oplossing. Juist omdat antisnurkbeugels niet voor vergoeding in aanmerking komen, is het de Snurkdokter er alles aan gelegen om tegen een zo laag mogelijke prijs een zo hoog kwalitatief mogelijk product aan te bieden met een bewezen werking.