Uitleg behandelingen

Preventieve behandelingen
Afhankelijk van situatie in de mond zal u persoonlijk advies krijgen. Hierbij kan u denken aan advies bij tanderosie, slechte adem, gaatjes, tandsteen of tandvleesontstekingen.  Wanneer nodig zal er plaque en tandsteen worden verwijderd. Vervolgens word het gebit gepolijst en kan er een fluoride behandeling plaats vinden.

 

Behandeling van gezwollen, rood en/of bloedend tandvlees
Vaak is er sprake van een tandvleesontsteking wanneer het tandvlees gezwollen, rood en/of bloedt. Er zal worden beoordeeld of het een beginnende tandvleesontsteking betreft of een ernstige tandvleesontsteking met botafbraak (parodontitis). De mogelijke oorzaken van de tandvleesontsteking worden met u doorgenomen en u krijgt advies over het verbeteren van de mondhygiëne. Vervolgens zal er worden gestart met de behandeling van het tandvlees; aanwezige tandplaque, tandsteen en aanslag word verwijderd en tot slot word het gebit gepolijst.

 

Parodontale behandelingen bij parodontitis
Parodontitis is een ernstige tandvleesontsteking met botafbraak. Wanneer deze tandvleesontsteking niet word behandeld zal de situatie verslechteren met verlies van tanden en kiezen tot gevolg.

Een gezonde mond is belangrijk voor het behouden van uw gebit en voor uw algemene gezondheid. Er is uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gebleken dat er een relatie bestaat tussen ontstoken tandvlees en roken, diabetes, vroeggeboorte, hart- en vaatziekten.

 

Eerste afspraak
Om de ernst van de situatie te bepalen zal er een uitgebreide meting van het tandvlees noodzakelijk zijn, een zogenoemde parodontiumstatus. Aan de hand van deze gegevens kan een diagnose en persoonlijk behandelplan worden opgesteld. De situatie, oorzaken en mogelijkheden tot behandelen zal met u worden besproken.

 

Actieve behandelfase
De actieve initiële behandelfase zal volgen. Deze behandelfase bestaat uit het uitgebreid reinigen van de tanden en kiezen. Ook onder het tandvlees worden de worteloppervlakken uitgebreid gereinigd, eventueel met verdoving. Hierbij zal de aanwezige plaque, tandsteen en aanslag verwijderd worden. Het gebit wordt gepolijst en ook de worteloppervlakken onder het tandvlees zullen glad gemaakt worden. De mondhygiëne wordt gecontroleerd en zonodig bijgestuurd.

Herbeoordeling
Nadat de actieve behandelfase is afgerond wordt er een afspraak gemaakt voor een herbeoordeling na 3 maanden. De situatie in uw mond wordt dan opnieuw beoordeeld en vergeleken met de begin situatie. Zo kan er worden beoordeeld of er vooruitgang in de situatie in uw mond zit. Ook wordt de mondhygiëne gecontroleerd en wanneer nodig bijgestuurd.

Nazorg
Aan de hand van de gegevens bij de herbeoordeling wordt in overleg met u een behandelschema voor de nazorg opgesteld. De interval van de nazorgafspraken kan variëren, omdat deze afhankelijk is van de situatie in uw mond. Het kan zijn dat het voor uw gebit noodzakelijk is elke 3 maanden een nazorgbehandeling uit te laten voeren, maar dit kan ook elke 4 of 6 maanden zijn en soms is zelfs 1 maal per jaar voldoende.

Ook kan het gebeuren dat het gewenste behandelresultaat niet na drie maanden is bereikt. Dan kan een vervolgbehandeling of een doorverwijzing naar een parodontoloog noodzakelijk zijn. Dit wordt uitvoerig met u besproken.

 

Polijsten van tanden en kiezen
De tanden en kiezen kunnen in de loop van de tijd verkleuren door koffie, thee, rode wijn, roken, bepaalde medicatie en kleurstoffen uit eten of drinken. Met het polijsten van de tanden en kiezen kan deze aanslag worden verwijderd en zal het gebit weer lekker glad aanvoelen.

Gladmaken en reinigen van worteloppervlakken onder het tandvlees
Voor de uitleg van deze behandeling verwijs ik u graag naar het kopje Parodontitis

Bacteriologisch onderzoek (kweek)
Wanneer de situatie in de mond erg onrustig is of plots is verslechterd kan er gedacht worden aan een agressieve bacterie in de mond. Er kan op dat moment besloten worden om een bacteriologisch onderzoek uit te voeren. Hierbij worden op enkele plaatsen papieren stiftjes geplaatst, deze zuigen zich vol met de aanwezige bacteriën. De papieren stiftjes worden in een flesje bewaard en naar het laboratorium verstuurd. Het laboratorium zet de bacteriën op kweek en onderzoek welke bacteriën aanwezig zijn. Mochten er agressieve bacteriën gevonden worden kan de microbioloog adviseren om een specifieke antibioticakuur te gebruiken, dit altijd in combinatie met een uitgebreide gebitsreiniging van uw mondhygiënist. Het bacteriologisch onderzoek duurt enkele weken. Er zal een afspraak met u worden gemaakt voor het bespreken van de uitslag, de uitgebreide gebitsreiniging en eventueel een recept voor antibiotica.

 

Zwangerschap
Tijdens uw zwangerschap heeft u meer kans op het krijgen van tandvleesproblemen.
Door de veranderde activiteit van uw hormonen reageert het tandvlees heftiger op de aanwezigheid van tandplaque. Extra aandacht voor de mondhygiëne tijdens uw zwangerschap is dan ook zeer belangrijk. Als u alle tandplaque zorgvuldig verwijdert, levert uw zwangerschap geen extra risico’s op voor het krijgen van tandvleesontstekingen.

Vroeggeboorte bij tandvleesontsteking
Een zwangere vrouw met een ernstige tandvleesontsteking, waarbij ook het kaakbot is aangetast (parodontitis) heeft tot zeven keer meer kans op een vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht, in vergelijking met zwangere vrouwen die gezond tandvlees hebben. Dit blijkt uit recent verschenen wetenschappelijk onderzoek. Een ernstige tandvleesontsteking tijdens de zwangerschap heeft een hoger risico op vroeggeboorte dan het gebruik van teveel alcohol (de tot nu toe belangrijkste oorzaak).

Wanneer u zwanger bent is het verstandig om een afspraak te maken bij een mondhygiënist.
U heeft géén verwijzing nodig van de tandarts om een afspraak te maken. Geef bij het maken van een afspraak direct aan dat u zwanger bent.

De mondhygiënist kan samen met u de situatie in de mond beoordelen en de risico’s uitgebreid met u doornemen. Wanneer nodig kan er een tandvleesbehandeling worden uitgevoerd.

 

Diabetes
Grotere kans op ernstige tandvleesontsteking bij Diabetes.
Mensen met diabetes hebben vaker parodontitis, een ernstige tandvleesontsteking met botafbraak. Deze chronische ontsteking van het tandvlees kan het reguleren van diabetes bemoeilijken. Bovendien lijken mensen met parodontitis een hogere kans te hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten.

De parodontitis zal zich veel sneller voortschrijden bij mensen met een slecht gereguleerde diabetes.
Er ontstaat dan als het ware een negatieve spiraal. Door de parodontitis is het mogelijk dat mensen hun glucosewaarden moeilijker stabiel houden en de instabiele regulatie werkt parodontitis weer in de hand.

Een goede diabetesinstelling heeft een preventief effect op parodontitis.
Bij mensen met te hoge glucosewaarden zien we vaker parodontitis, bovendien verslechtert het dan ook sneller. Daarnaast zien we dat een parodontitisbehandeling beter aanslaat bij mensen die goed zijn gereguleerd.

 

Hart- en vaatziekten
Tandvleesontsteking geven grotere kans op hart- en herseninfarct
Wanneer de aanwezige tandplaque in de mond niet verwijderd wordt kan het tandvlees gaan ontsteken, zo kan er gingivitis of parodontitis ontstaan. De bacteriën of bestanddelen ervan kunnen in de bloedbaan terechtkomen en elders in het lichaam schade veroorzaken, zoals hartklepontstekingen en klontering van bloedplaatjes. Dit is een van de verklaringen waarom parodontitis een grotere kans geeft op een hart- en herseninfarct.

Nieuw onderzoek toont aan dat het jaarlijks uitgebreid reinigen van het gebit de kans op het ontwikkelen van boezemfibrilleren, een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt, sterk vermindert. Boezemfibrilleren is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van een hartinfarct.

 

Roken
Gezond tandvlees en roken gaan niet samen
Roken is ongezond dat weet we allemaal, maar de gevolgen stoppen niet bij long- en hartproblemen. De teer en nicotine zijn schadelijk voor de weefsels waarmee het in aanraking komt, de nicotine heeft ook gevolgen voor het hele lichaam. De nicotine zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen en de afweercellen kunnen niet meer bij de weefsels komen. Ook het tandvlees heeft een slechtere doorbloeding. De bacteriën in de mond hebben hierdoor vrij spel. Ontstoken tandvlees en roken is een erg schadelijke combinatie. Rokers hebben nauwelijks last van zwelling, roodheid en andere ontstekingsverschijnselen omdat het lichaam zich niet verweert tegen de bacteriële indringers. De schade is hierdoor aanzienlijk, de afbraak van tandvlees en kaakbot gaat des te sneller en ook nog onzichtbaar.

Ontstoken tandvlees en roken
De tandvleesontsteking wordt gemaskeerd en dat maakt de diagnose moeilijker. Stoppen met roken geeft na twee tot zes weken al effect. Dan kunnen de bloedvaatjes zich herstellen, verwijden weer en kunnen de afweercellen het ontstoken tandvlees weer bereiken. Dit geeft wel het effect dat ex-rokers ’ineens’ last krijgen van bloedend tandvlees, roodheid en zwelling. Dit is dus niet omdat het tandvlees ineens ontstoken is na het stoppen met roken, maar omdat door het stoppen met roken het lichaam eindelijk kan reageren op de bacteriën! Maak dus na het stoppen met roken een afspraak bij de mondhygiënist.

Sneller een kunstgebit?
Doordat de afweer tegen ontstekingen veel minder is en ook nog eens het effect heeft dat de ontsteking niet te zien is, zal een roker veel grotere problemen hebben. Snellere botafbraak, te late behandeling en een slechtere genezing na de behandeling maakt dat rokers sneller hun tanden en kiezen verliezen dan niet-rokers.
Wil je gezond tandvlees én roken? Sorry, dat gaat niet samen. Laat dit je motiveren om echt te stoppen met roken!

Mondkanker en roken
Kanker in de mond, tong, keel of op het tandvlees en roken hebben een direct verband. Rokers hebben wel tot vier keer grotere kans op mondkanker, naast de risico’s op andere vormen van kanker, zoals longkanker. De grootste oorzaak van mondkanker is verreweg het roken van tabak. Het gebruik van alcohol maakt de kans op mondkanker zelfs nog groter.